Thursday, November 15, 2007

Юндэн Гөөгөө

Данагар данагар алхаатайдаа хөө
自由自在地大步邁著
Дал мөрөө давсан гэзэгтэйдээ хөө
有著過肩的辮子
Далай вангийн Юндэн Гөөгөө
從達賴之省來的雲鐙哥哥
Даан ч цэвэрхэн төржээ хөө
生得乾淨俊俏

Гунагар гунагар алхаатайдаа хөө
男子氣概十足地邁著大步
Гурваар дарсан гэзэгтэйдээ хөө
三股編成的辮子
Гунхсан сайхан Юндэн Гөөгөө
雲鐙哥哥輕輕地晃蕩著(他的辮子)
Гуниг ч үгүй цэвэрхэн төржээ хөө
無憂無慮又生得乾淨俊俏

Хүзүүгээр нь жавар орно гээд
為恐冷風從你頸子處鑽入
Хөвөнтэй дүүдүүгээ хийгээд өгсөн юм аа
我為你做了鋪棉的襯衣
Хүнээс илүү хайрална гээд
沒有人會比我更愛你了
Хүдрийн заарыг шингээсэн юм аа хөө
我把(珍貴的)麝香沁透入(送你的襯衣)

2 comments:

meifish said...

裸猿:
請問你一下,蒙古文有自己的文字嗎?
(因為西藏文和滿文都有自己的文字,所以好奇問一下:p )

NakedApe said...

有的。
內蒙古用的蒙文是借維吾爾字母發展的直書連文,不過維吾爾文在伊斯蘭文明的影響下,反而改用了阿拉伯文字來書寫。而外蒙古在蘇俄的影響所及,採取西里爾字母,也就是這篇文章所採用的字母形式。